Privacyverklaring DOE.nl

Versie: 15 maart 2023

 

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens is voor ons belangrijk. Daarom leggen we graag zo helder en kort mogelijk uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we hier verder mee omgaan.

We voldoen hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De overheidsdoorstroomtoets DOE wordt ontwikkeld door Stichting Cito. Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling is verantwoordelijk voor de verwerking en kan hierover altijd worden benaderd via privacy@cito.nl.

 

Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen gelden in alle gevallen:

  • Er worden alleen gegevens verzameld als iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Het betreft de volgende gegevens: naam en e-mailadres. Middels een opt-out kan iemand zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van een nieuwsbrief;
  • Verzamelde gegevens worden nooit zonder toestemming openbaar gemaakt, of doorgegeven aan andere partijen;
  • Gegevens worden alleen bewaard zolang ze nodig zijn en worden na gebruik zorgvuldig verwijderd, met uitzondering van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van statistieken;
  • Digitale gegevens zijn goed beveiligd: onze website gebruikt als het nodig is een versleutelde verbinding (SSL) en databanken zijn goed afgeschermd;

 

Toegang en opslag

We slaan de verzamelde gegevens op binnen de EER.

Rechten

De AVG geeft iedereen bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, zoals het recht op inzage van de verzamelde gegevens en het recht op wijziging en verwijdering hiervan. Neem contact op met privacy@cito.nl als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.