Privacyverklaring DOE.nl

Versie: 1 september 2023

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens is voor ons belangrijk. Daarom leggen we graag zo helder en kort mogelijk uit welke gegevens we verzamelen, waarom en vanuit welke rol we deze gegevens nodig hebben en hoe we hier verder mee omgaan.

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkersverantwoordelijke en als verwerker. Een verwerkersverantwoordelijke bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, een verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend namens de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (hierna: Stichting Cito) de verwerkersverantwoordelijke is bij bijvoorbeeld marketingactiviteiten zoals het versturen van een nieuwsbrief. Stichting Cito werkt als verwerker in het geval een school DOE bij ons afneemt.

We voldoen hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling is verantwoordelijk voor de verwerking en kan hierover altijd worden benaderd via privacy@cito.nl.

 

Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen gelden in alle gevallen:

  • Verzamelde gegevens worden nooit zonder toestemming openbaar gemaakt, of doorgegeven aan andere partijen;
  • Gegevens worden alleen bewaard zolang ze nodig zijn en worden na gebruik zorgvuldig verwijderd, met uitzondering van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van statistieken;
  • Digitale gegevens zijn goed beveiligd: onze website gebruikt als het nodig is een versleutelde verbinding (SSL) en databanken zijn goed

 

Inschrijven nieuwsbrief

Als iemand zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: naam en e-mailadres. Middels een opt-out kan iemand zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aan het einde van het schooljaar worden de contactgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers uit ons systeem verwijderd.

 

Voorinschrijving DOE

Als een school een voorinschrijving doet voor het afnemen van DOE worden de volgende (persoons)gegevens vastgelegd: naam van de school, naam contactpersoon, e-mailadres. Ieder jaar op uiterlijk 15 november worden de gegevens verwijderd.

 

Verwerker

Bij het verwerken van de voorinschrijving DOE maakt Stichting Cito gebruik van de diensten van Wakkr. Stichting Cito heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Toegang en opslag

We slaan de verzamelde gegevens op binnen de EER.

 

Rechten

De AVG geeft iedereen bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, zoals het recht op inzage van de verzamelde gegevens en het recht op wijziging en verwijdering hiervan. Neem contact op met privacy@cito.nl als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.