Veelgestelde vragen

We helpen je graag verder!

We hebben een aantal veelgestelde vragen gebundeld. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze collega’s van de DOE-klantenservice.

Leerlingen

Moet ik oefenen voor de DOE-toets?

Nee, dat hoeft echt niet. Wat je wel kunt doen, is even kijken naar onze DOE-voorbeeldtoets. Gewoon, om te zien hoe het werkt. Je moet wel nog even geduld hebben hiervoor. In november staat de voorbeeldtoets op deze webpagina.

Hoelang duurt de DOE-toets?

Geen zorgen, je hebt tijd genoeg om de toets te maken. De meeste leerlingen hebben ongeveer twee ochtenden nodig, of een ochtend en een middag. Je hoort van jouw leerkracht wat het plan is. Je leerkracht kijkt wat voor jou en de andere leerlingen het beste werkt. Natuurlijk krijgt je tussendoor tijd voor een korte break!

Is de toets moeilijk?

Nee hoor! Je maakt de DOE-toets achter de computer. Terwijl jij vragen maakt, denkt de computer met je mee. De computer kiest de vragen, soms zijn die ietsje moeilijker, dan weer wat makkelijker. Zo krijg je je eigen DOE-toets die precies bij je past.

Wat gebeurt er als ik de toets niet afkrijg?

Nou, je krijgt de toets zeker af. Bij DOE mag je werken in je eigen tempo. Even een pauze? Dan kun je een onderdeel pauzeren in overleg met je leerkracht en daarna weer gewoon verdergaan.

Ik ben dyslectisch, kan ik dan toch de toets maken?

Natuurlijk! Als je hulp nodig hebt om de DOE-toets te maken, dan krijg je die. DOE kan jou bijvoorbeeld helpen door voor te lezen. Je kunt de DOE-toets dus altijd maken.

Mag ik een kladpapiertje gebruiken?

Natuurlijk! Gewoon doen als je dat gemakkelijk vindt.

Ik heb een verkeerd antwoord gegeven. Wat nu?

Geen probleem. Je kunt teruggaan naar de vraag om jouw antwoord aan te passen. Pas als je de taak hebt doorgestuurd naar je leerkracht kun je jouw antwoord niet meer wijzigen.

Ouders & verzorgers

Wat toetst DOE?

DOE toetst je kind op drie vakken: rekenen, taalverzorging en lezen. Deze vakken zijn verplicht gesteld door de overheid.

Stress... Niet nodig!

Met DOE kan jouw kind laten zien wat het allemaal kan op het gebied van taal en rekenen. In de klas wennen leerlingen aan de toets door het maken van een voorbeeldtoets. Zo weet jouw kind precies waar het bij de echte toets aan toe is. DOE is daarnaast adaptief zodat deze precies aansluit op het niveau van jouw kind. Stress is dus echt niet nodig!

Moet mijn kind oefenen voor de DOE-toets?

Nee hoor. Oefenen kan de uitslag juist vertekenen. En dat helpt jouw kind niet bij het best passende vervolgonderwijs. Wel handig is het om een voorbeeldtoets te bekijken, gewoon om te zien hoe het werkt. In november staat de voorbeeldtoets op deze website.

Hoelang duurt de DOE-toets?

Er is een wettelijke afnameperiode – eerste twee volledige weken van februari – waarbinnen de school zelf kan bepalen op welke momenten aan DOE gewerkt wordt door de leerlingen. De meeste scholen werken er twee dagdelen aan. Meer of minder mag ook; het is aan de school om te kijken wat het beste aansluit bij de leerlingen.

Werkt DOE voor mijn kind met extra ondersteuningsbehoefte?

Zeker! DOE is er voor alle groep 8’ers. Dus ook voor kinderen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld voorlezen. Kijk op de webpagina Over DOE voor meer informatie.

Mijn kind volgt speciaal (basis)onderwijs. Kan de school ook kiezen voor DOE?

Absoluut! DOE is er voor alle groep 8’ers in zowel het reguliere als het speciale (basis)onderwijs.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

Bij het bepalen van het definitieve schooladvies kijkt de leerkracht naar:

 • wat je kind kan en wat het (of hij/zij) nog lastig vindt, en naar de ontwikkeling van je kind,
 • het eerder afgegeven voorlopige schooladvies in januari,
 • het toetsadvies van de doorstroomtoets.

Valt het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger uit dan het voorlopige schooladvies, dan moet de leerkracht het schooladvies naar boven bijstellen. Alleen als wordt gemeend dat een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling is, kan de school besluiten om het advies niet te wijzigen. Valt het toetsadvies lager uit dan het voorlopige schooladvies, dan mag het schooladvies niet worden bijgesteld.

Leerkrachten

Waarom kiezen voor DOE?

 • DOE toetst wat nodig is: rekenen, taalverzorging en lezen
 • DOE is digitaal én adaptief. Je kunt eventueel ook kiezen voor een lineaire variant. In dat geval maken alle leerlingen dezelfde toetsopgaven.
 • DOE is er voor elke groep 8’er
 • DOE is onafhankelijk van lesmethode of leerlingvolgsysteem
 • DOE wordt ontwikkeld door toetsexperts

Welke devices kan ik gebruiken voor de afname van DOE?

Voor het afnemen van de digitale toets DOE heb je nodig: een laptop, chromebook of een computer. Na inschrijving log je in via Mijn DOE op deze website en je kunt aan de slag!

Met hoeveel dagdelen moet ik rekening houden bij de afname?

Er is een wettelijke afnameperiode – eerste twee volledige weken van februari – waarbinnen jouw school zelf kan bepalen op welke momenten aan DOE gewerkt wordt. Ons advies: reken hiervoor twee dagdelen. Meer (of minder) dagdelen mag ook; kijk wat aansluit bij jouw leerling(en). DOE kun je tegelijkertijd door alle leerlingen laten maken, of op verschillende momenten. De keuze is aan jou.

Kunnen de leerlingen tijdens het maken van DOE terugbladeren?

Ja. DOE bestaat uit meerdere toetsdelen. Binnen zo’n toetsdeel kan de leerling terugbladeren om het antwoord eventueel aan te passen. Pas als het toetsdeel is ingeleverd door je leerling en door jou bevestigd, kan het antwoord niet meer worden gewijzigd.

Mag ik een leerling extra tijd geven om de toets te maken?

Jij kunt als leerkracht zelf bepalen hoeveel extra tijd die leerling extra nodig heeft. Wij houden met het ontwikkelen van de toets rekening met twee dagdelen, waarbinnen  de meeste leerlingen de opgaven  kunnen maken. Als leerlingen meer tijd nodig hebben dan is dat prima.

Mogen er hulpmiddelen ingezet worden tijdens de afname?

Buiten de hulpmiddelen in de toetsomgeving, mogen leerlingen bij alle vakken gebruik maken van kladpapier dat door jou als leerkracht is uitgereikt.

Welke ondersteuningsbehoeften zijn er voor leerlingen met een beperking?

DOE biedt aangepaste versies voor leerlingen die slechtziend, blind, doof of slechthorend zijn. In de reguliere DOE wordt rekening gehouden met leerlingen die andere ondersteuningsbehoefte hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld verklanking aangeboden. Daarbij kunnen de leerlingen precies zien waar de verklanking op dat moment is met voorlezen. In het voorjaar 2023 volgt een overzicht van de voorzieningen die we kunnen aanreiken.

Hoe werkt de adaptiviteit van DOE?

Per toetsdeel en per vak wordt gemeten wat het niveau van de leerling is. Op basis hiervan wordt het niveau van het volgende toetsdeel voor ieder vak apart bepaald. Dit maakt de toets adaptief. Daardoor zijn de DOE-vragen voor de leerlingen als het ware nooit te moeilijk of te makkelijk en kan de leerling goed laten zien wat ie kan. Dit betekent dat een leerling bijvoorbeeld een makkelijke toets Lezen krijgt, en een moeilijke toets Rekenen.

Welke informatie vind ik terug in een rapportage?

Na afname worden er drie rapportages met de school gedeeld

 • Voor de leerling en ouders & verzorgers
 • Voor de leerkracht
 • Voor het schoolbestuur

In de rapportages voor leerling en ouders/verzorgers staat informatie over het behaalde referentieniveaus door de leerling en het toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs. Het is echt een rapportage over en voor de leerling. Er wordt geen vergelijking gemaakt met andere leerlingen.

De rapportages voor de leerkracht bevatten aanvullende informatie die zicht geeft op wat leerlingen kunnen en wat ze nog niet kunnen. Zo staat erin vermeld welk percentage leerlingen welk referentieniveau heeft behaald en biedt het groepsoverzicht informatie over resultaten op (sub)domeinen.

De rapportages voor schoolbesturen bevatten geen informatie op leerlingniveau. Ze bieden inzicht in het percentage behaalde referentieniveaus en de verdeling van toetsadviezen.

Voorbeeldrapportages komen in voorjaar van 2023 beschikbaar.

Hoe werkt de inschrijving voor DOE?

De inschrijfperiode voor jouw school loopt van 1 oktober t/m 15 november. Na inschrijving ontvangt de school een verwerkingsovereenkomst. Nadat deze ondertekent retour is gestuurd en door ons is verwerkt, ontvangt jouw school bericht dat de leerlingen kunnen worden ingeschreven.

Schoolbestuurders

Waarom kiezen voor DOE?

 • DOE toetst wat nodig is: rekenen, taalverzorging en lezen
 • DOE is digitaal én adaptief, maar kan ook lineair
 • DOE is er voor elke groep 8’er
 • DOE is onafhankelijk van lesmethode of leerlingvolgsysteem
 • DOE wordt ontwikkeld door toetsexperts

Zekere IT-omgeving zonder stress? Jazeker!

De IT-omgeving is super gebruiksvriendelijk voor de leerkracht. En vrij van stress. De leerlingen maken DOE namelijk in een standaard browser (bijvoorbeeld Edge of Chrome), waardoor het installeren van software niet nodig is. Tijdens de afname kan de leerkracht monitoren waar de leerlingen zijn met het maken van de toets. Zo kunnen de leerlingen gewoon laten zien wat ze kunnen, zonder dat de leerkracht en jij als schoolbestuurder allerlei ingewikkelde dingen moeten regelen.

Met hoeveel dagdelen moet de school rekening houden bij de afname?

Er is een wettelijke afnameperiode – eerste twee volledige weken van februari – waarbinnen jouw school zelf kan bepalen op welke momenten aan DOE gewerkt wordt. Ons advies: reken hiervoor twee dagdelen. Meer (of minder) dagdelen mag ook; laat jouw leerkracht kijken wat het beste aansluit bij de leerling(en). DOE kun je tegelijkertijd door alle leerlingen laten maken, of op verschillende momenten. De keuze is aan de leerkracht.

Wanneer kan ik rapportages verwachten en wat staat erin?

Uiterlijk 15 maart worden de rapportages gedeeld via mijn DOE:

 • Voor de leerling en ouders & verzorgers
 • Voor de leerkracht
 • Voor het schoolbestuur

In de rapportages voor leerling en ouders/verzorgers staat informatie over het behaalde referentieniveaus door de leerling en het toetsadvies voor het best passende vervolgonderwijs. Het is echt een rapportage over en voor de leerling. Er wordt geen vergelijking gemaakt met andere leerlingen.

De rapportages voor de leerkracht bevatten aanvullende informatie die zicht geeft op wat leerlingen kunnen en wat ze nog niet kunnen. Zo staat erin vermeld welk percentage leerlingen welk referentieniveau heeft behaald en biedt het groepsoverzicht informatie over resultaten op (sub)domeinen.

De rapportages voor schoolbesturen bevatten geen informatie op leerlingniveau. Ze bieden inzicht in het percentage behaalde referentieniveaus en de verdeling van toetsadviezen.

Voorbeeldrapportages komen in voorjaar van 2023 beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.