Ondersteuning

Voor elke groep 8’er

Er is een DOE voor elke groep 8’er. Daar hebben we bij het ontwerp sterk rekening mee gehouden.
DOE heeft:

 • optimale lettergrootte, lettertype, stijl en regelafstand
 • rustige en overzichtelijke opmaak
 • korte (maar niet te korte) en bondige teksten
 • korte en eenduidige instructies bij opgaven
 • eenvoudige afbeeldingen met zo min mogelijk tekst
 • variatie in opgavetypes
 • afbeeldingen die geschikt zijn voor de twee meest voorkomende typen van kleurenblindheid: verminderd vermogen om rood (protanomalie) of groen te zien (deuteranomalie)
 • woorden en/of getallen worden benadrukt door deze vet te drukken
 • voorleesfunctie
 • vergrootglas
 • markeerstift

Buiten de hulpmiddelen in de toetsomgeving, mag een leerling altijd gebruik maken van kladpapier dat door de leerkracht is uitgereikt. Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Ook niet door leerlingen met dyscalculie. Dit staat zo beschreven in het Beoordelingskader doorstroomtoetsen waar alle toetsaanbieders zich aan moeten houden. Wel kan de leerkracht een leerling ondersteunen door extra tijd te geven om de toets te maken.

DOE de kennismakingstoets

Wil je weten hoe DOE eruit ziet en hoe het werkt?

Voor leerlingen met andere ondersteuningsbehoefte zijn er verschillende DOE-versies. Ook voor deze versies is een kennismakingstoets beschikbaar:

De goede antwoorden op de kennismakingstoetsen kun je hier downloaden.

Meer informatie over de DOE-versies lees je in de volgende alinea’s.

Voor leerlingen met een andere ondersteuningsbehoefte, bieden we de volgende versies aan:

 • Voor leerlingen die braille lezen is een gebrailleerde, papieren toets beschikbaar. De leerkracht krijgt een bijbehorend toetsboekje om te kunnen zien wat je leerling leest. Bij de toets horen een tekeningenband met tactiele (voelbare) tekeningen en een edubestand. Leerlingen kunnen op een digitaal antwoordformulier zelf hun antwoorden invullen met behulp van ondersteuningssoftware. Ook kan de leerkracht de antwoorden van de leerling invullen op een papieren antwoordblad. De keuze is aan de school en de leerling.
 • Voor dove en slechthorende leerlingen, voor leerlingen met een taalontwikkelstoornis en voor leerlingen die baat hebben bij extra duiding van contexten is er de DOE DoS/TOS. In deze versie zijn dictee-opgaven en opgaven over geluid vervangen door andere opgaven. Ook zijn er afbeeldingen toegevoegd ter ondersteuning van de context.
 • Voor leerlingen die slechtziend zijn, leerlingen die een minder vaak voorkomend type kleurenblindheid hebben, leerlingen met een motorische beperking en leerlingen die baat hebben bij zo min mogelijk prikkels is er de DOE-aangepaste toets. In deze toets zijn de afbeeldingen vereenvoudigd en in zwart-wit. De toets is in hoog-contrast: de achtergrond is zwart en de letters zijn wit. Hierdoor komt de toets rustiger over en is de tekst beter leesbaar. Opgaven die niet gemaakt kunnen worden door leerlingen die slechtziend zijn en/of een motorische beperking hebben, zijn vervangen. Deze toets bevat alleen afbeeldingen waar dat echt nodig is om de opgave te kunnen maken.

 

 • Nieuw: vanaf schooljaar 2024/2025 bieden we ook een papieren slechtziende toets en een digitale adaptieve zwart-wit DOE-toets aan!

 

 

Zijn er aanpassingen nodig die niet voorzien zijn in één van deze toetsen? Neem dan contact op met de klantenservice en we kijken mee waar we kunnen helpen.

Heeft jouw school gekozen voor een andere doorstroomtoets dan DOE, maar kan die aanbieder niet voorzien in een specifieke ondersteuningsbehoefte voor een dove, slechthorende of blinde leerling? Dan kun je voor die leerling DOE afnemen. Voor meer informatie hierover kun je eveneens terecht bij onze klantenservice.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.