Leerlingrapportage

Hoi groep 8’er!

In januari of februari heb je de doorstroomtoets DOE gemaakt. Hoe je deze toets hebt gemaakt kun je zien in je eigen leerlingrapportage. Je krijgt die rapportage ook mee naar huis van je leerkracht. Hieronder leggen we uit wat de informatie op een leerlingrapportage betekent.

Dit is een voorbeeld van een leerlingrapportage van Jannieke

Met jouw resultaten

Onder Met jouw resultaten zie je balkjes staan achter Lezen, Taalverzorging en Rekenen. Jij herkent deze onderdelen vast nog wel. Daarom vertellen we hier nog even speciaal voor je ouder(s)/verzorger(s), wat deze onderdelen inhouden:

 • rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden
 • taalverzorging: spelling niet-werkwoorden, spelling werkwoorden, interpunctie (leestekens en hoofdletters)
 • lezen: begrijpend lezen, opzoeken, samenvatten

Die balkjes zijn handig. Want hierdoor zie je snel hoe je de verschillende onderdelen hebt gemaakt. En je kunt de onderdelen ook nog eens gemakkelijk met elkaar vergelijken.

In het voorbeeld heeft Jannieke het beste resultaat behaald voor Lezen.

Is dit ons toetsadvies

Rechts in het oranje vlak staat is dit ons toetsadvies. Voor jouw toetsadvies hebben we gekeken naar hoe je de toets hebt gemaakt. En daar is dan een schoolniveau aan gekoppeld. Een toetsadvies geeft altijd een advies voor twee niveaus. Behalve het toetsadvies vwo.

Dit zijn de toetsadviezen:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

In het voorbeeld heeft Jannieke het toetsadvies vmbo gl-tl / havo gekregen.

Van school heb je al een voorlopig schooladvies gekregen. Daarin staat welk niveau middelbare school volgens jouw leerkracht het beste bij je past. Is nu jouw toetsadvies hoger dan dat voorlopige schooladvies? Dan kijkt je leerkracht of een hoger schooladvies beter bij je past. Want je wilt straks op de middelbare school natuurlijk wel starten in een klas die bij jou past.

Behaalde referentieniveaus

Referentieniveaus vertellen je leerkracht wat je in groep 8 moet kennen en kunnen. Onder de stippellijn staan jouw Behaalde referentieniveaus. Hiermee wordt bedoeld wat jij al kan op het gebied van Lezen, Taalverzorging en Rekenen. Het bestaat altijd uit een cijfer en een letter.

Staat er ‘1F’ dan heb je dat onderdeel voldoende onder de knie. Soms ben je er nog niet, maar wel bijna. Dan staat het woord ‘bijna’ ervoor. Het kan ook zijn dat je al wat verder bent in een onderdeel. Dan staat er ‘2F’ achter Lezen en/of Taalverzorging en ‘1S’ achter Rekenen.

In het voorbeeld zie je dat Jannieke voor Lezen niveau 1F en voor Taalverzorging 2F heeft behaald.

Vier rapportages

We sturen niet alleen je leerlingrapportage naar de school. Ook krijgt de school van ons:

 • uitgebreide leerlingrapportage voor de leerkracht
 • groepsrapportage voor de leerkracht
 • schoolrapportage voor de leerkracht en het schoolbestuur

Meer informatie hierover staat op de webpagina voor leerkrachten en schoolbestuurders.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.