DOE maakt schoolkeuze makkelijker

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Nog even en jouw groep 8’er gaat de doorstroomtoets maken. De school van jouw kind heeft gekozen voor de DOE-toets. En daar zijn we bij DOE natuurlijk blij mee. Je kunt erop vertrouwen dat we als makers al onze expertise hebben ingezet voor een fijne, betrouwbare, stressvrije toets. Met DOE kan je kind laten zien wat het kan op het gebied van taal en rekenen.

De leerkracht kent jouw kind goed. Over het algemeen zal DOE het beeld dat de leerkracht heeft over jouw kind als het gaat over taal en rekenen, dan ook verstevigen.

Dit is DOE

  • Een fijne aanvulling op het schooladvies
  • Geeft een beeld van jouw kind  over taal en rekenen
  • Ieder kind kan met DOE uit de voeten

Meer over DOE, kijk hier!

Belangrijke data

Tussen 10 en 31 januari: leerlingen ontvangen voorlopig schooladvies
Eerste twee volle weken februari: leerlingen maken doorstroomtoets; schooljaar 2023-2024: 5 t/m 16 februari 2024
Uiterlijk 24 maart: leerlingen ontvangen definitief schooladvies
Tussen 25 en 31 maart: aanmeldmoment voor leerlingen bij het voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen

We hebben enkele veelgestelde vragen voor jou als ouder/verzorger verzameld. Staat je vraag er niet bij? Kijk dan op onze webpagina Over DOE of stel je vraag aan de leerkracht van je kind.

Wat toetst DOE?

DOE toetst je kind op drie vakken: rekenen, taalverzorging en lezen. Deze vakken zijn verplicht gesteld door de overheid.

Stress... Niet nodig!

Met DOE kan jouw kind laten zien wat het allemaal kan op het gebied van taal en rekenen. In de klas wennen leerlingen aan de toets door het maken van een voorbeeldtoets. Zo weet jouw kind precies waar het bij de echte toets aan toe is. DOE is daarnaast adaptief zodat deze precies aansluit op het niveau van jouw kind. Stress is dus echt niet nodig!

Moet mijn kind oefenen voor de DOE-toets?

Nee hoor. Oefenen kan de uitslag juist vertekenen. En dat helpt jouw kind niet bij het best passende vervolgonderwijs. Wel handig is het om een voorbeeldtoets te bekijken, gewoon om te zien hoe het werkt. In november staat de voorbeeldtoets op deze website.

Hoelang duurt de DOE-toets?

Er is een wettelijke afnameperiode – eerste twee volledige weken van februari – waarbinnen de school zelf kan bepalen op welke momenten aan DOE gewerkt wordt door de leerlingen. De meeste scholen werken er twee dagdelen aan. Meer of minder mag ook; het is aan de school om te kijken wat het beste aansluit bij de leerlingen.

Werkt DOE voor mijn kind met extra ondersteuningsbehoefte?

Zeker! DOE is er voor alle groep 8’ers. Dus ook voor kinderen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld voorlezen. Kijk op de webpagina Over DOE voor meer informatie.

Mijn kind volgt speciaal (basis)onderwijs. Kan de school ook kiezen voor DOE?

Absoluut! DOE is er voor alle groep 8’ers in zowel het reguliere als het speciale (basis)onderwijs.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

Bij het bepalen van het definitieve schooladvies kijkt de leerkracht naar:

  • wat je kind kan en wat het (of hij/zij) nog lastig vindt, en naar de ontwikkeling van je kind,
  • het eerder afgegeven voorlopige schooladvies in januari,
  • het toetsadvies van de doorstroomtoets.

Valt het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger uit dan het voorlopige schooladvies, dan moet de leerkracht het schooladvies naar boven bijstellen. Alleen als wordt gemeend dat een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling is, kan de school besluiten om het advies niet te wijzigen. Valt het toetsadvies lager uit dan het voorlopige schooladvies, dan mag het schooladvies niet worden bijgesteld.

Meer informatie?

De makers van DOE vertellen je alles over de
DOE-doorstroomtoets.

Download de nieuwste versie aan het begin van het schooljaar.

voor leerlingen
& ouders / verzorgers!
Download de DOE-krant

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. En cookies om herhaalbezoeken te onthouden. Meer informatie.